Českomoravská drůbežářská unie

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy a národní doplňkové platby.

Dotace je možné získat z

Programu rozvoje venkova ( podmínky jsou umístěny na http://www.szif.cz  )na období 2014-2020 zajišťuje možnost čerpání peněz z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) PRV

 

Podpůrný a garanční , rolnický a lesnický fond

Poskytuje záruku na úvěry v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zpracovávajícího zemědělskou produkci.

http://www.pgrlf.cz

 

 

Ministerstvo zemědělstí

veškeré informace naleznete v sekci dotace na stránkách http://eagri.cz