Českomoravská drůbežářská unie

Dotace

Dotace je možné získat z

Programu rozvoje venkova ( podmínky jsou umístěny na http://www.szif.cz  )na období 2007-2013 zajišťuje možnost čerpání peněz z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) PRV

 

Podpůrný a garanční , rolnický a lesnický fond

Poskytuje záruku na úvěry v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zpracovávajícího zemědělskou produkci.

http://www.pgrlf.cz