Českomoravská drůbežářská unie

Profil společnosti

Českomoravská drůbežářská unie, z.s. je dobrovolné občanské sdružení, nevládní organizace, která zastupuje zájmy svých členů, kterými jsou především prvovýrobci – chovatelé drůbeže všech komodit, ale i organizace, které jsou s prvovýrobou nějak spojeny (např. technologické firmy, výrobci obalů, výrobci krmných doplňků….).

ČMDU, z.s. se zabývá vzdělávací činností a to formou seminářů a vydáváním časopisu Drůbežář – Hydinár.

ČMDU, z.s. nemá ve svých aktivitách  obchodní činnost.