Českomoravská drůbežářská unie

Podmínky členství

Každý nový zájemce o vstup do ČMDÚ, z. s. vyplní přihlášku (ke stažení v sekci "Dokumenty - členství") a zašle do ČMDU, z.s.. Na nejbližším jednání představenstva se přihláška projedná a žadatel je seznámen s výsledkem.

Všechny podmínky, práva a povinnosti jsou uvedeny ve Stanovách v § 6-10.

 

 Vážený podnikateli v sektoru drůbeže,

       představenstvo Českomoravská drůbežářská unie, z.s. si Vás dovoluje oslovit s nabídkou vstupu do sdružení, jež je největší nevládní zájmovou organizací v ČR, zastupující zájmy  zemědělských prvovýrobců a podnikatelů v oblasti drůbeže.  

Naše Cíle

Hlavními úkoly Unie jsou: 

-  sjednocovat na obecných principech drůbežářskou veřejnost všech stupňů činnosti

-  podpora členů, tj. právnických i fyzických osob;  

-  zastupovat a obhajovat společné zájmy členů a prosazovat je vůči orgánům státní správy i

   územním a jiným orgánům nebo organizacím;

-  podílet se na tvorbě nebo novelizaci právních předpisů a norem týkajících se drůbežářské

   problematiky a jejich sjednocení s normami  EU;

-  zastupovat členy při jednáních a prosazovat jejich zájmů s ministerstvy ČR;

-  s Agrární komorou, Potravinářskou komorou ČR, SVS ČR;

-  s mezinárodními odbornými a vědeckými institucemi, s legislativními a správními organizacemi;

  podávat pravidelné a úplné informace členům ( např.  vývoj cen drůbeže a vajec na  trhu EU).

Činnost

  Unie vyvíjí svou činnost na území České republiky. Spolupracuje  s ostatními nevládními organizacemi v rámci EU. Unie je řízena představenstvem kontrolovaným dozorčí radou. Jediná výkonná funkce je  předseda představenstva, kterým byla na poslední valné hromadě zvolena ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.

   ČMDU  si na valné hromadě vytkla za cíl zlepšit servis a informovanost  svých členů. Ve  vyjednávání a výhodách se bude ČMDU snažit upřednostňovat  své členy. Včasné nabídky, informace a zápisy z jednání budou sdělovány pouze členům Unie prostřednictvím e-mailu.

Dalším úkolem je podstatně rozšířit členskou základnu zejména pro lepší a pevnější  pozici vůči státním orgánům.  Pro tyto je  aktivní přístup Unie jako zástupce drůbežářského sektoru velmi vítaná. E- mailové zprávy jsou pro všechny členy zdrojem  důležitých informací, možností vyjádřit k mnoha diskutovaným problémům svůj názor a podpořit jeho prosazení.

Proč vstoupit

Pokud je Vašim  zájmem zlepšit podmínky, zajistit budoucnost drůbežářského sektoru a podpořit snahu současných členů, prosím zašlete vyplněnou přihlášku na adresu sídla unie ( ČMDU, z.s. , Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 Malešice).

Je důležité, aby se všichni drůbežáři, ať právnické či fyzické osoby, zapojili do společného postupu tak, abychom se skutečně stali  silným  partnerem zastupující většinu  pro jednání s ostatními. Vaše investice do členských poplatků v ČMDU bude určitě zhodnocena .

 

Závěrem Vám děkujeme za odpovědný přístup k naplnění společných zájmů.  Pokud jste se rozhodli rozšířit řady členů ČMDU, upřímně Vám gratulujeme a slibujeme, že představenstvo udělá vše, aby jemu daná důvěra nebyla zklamána.

Na případné dotazy Vám odpoví přímo ing. G. Dlouhá na tel. 777027826, nebo e-mail gabriela.dlouha@cmdu.cz 

                                                                                               Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. v.r.

                                                                                     předseda představenstva ČMDU, z.s.